Lions Club Hasselt

Lions-International-transp

Onze webshop is gesloten.
Hartelijk dank aan iedereen die ons steunde
in 2023 en de wijnverkoop tot een succes maakte.


Omdat wijn de harten opent …

Traditioneel steunt Lions Club Hasselt goede doelen en werken. Dit jaar zetten de 47 leden zich dan ook weer met ‘volle goesting’ in voor een Hasseltse organisatie die tijdens de afgelopen corona periode zijn nut bewezen heeft en zeker nog verder zal bewijzen. Een belangrijk deel van de opbrengst van de wijnverkoop gaat dan ook naar TEJO Hasselt.

TEJO (Therapeuten voor Jongeren)

TEJO (Therapeuten voor Jongeren) biedt in Hasselt en Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis.

De TEJO-therapie heeft als hoofddoelstelling de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun kracht te zetten. Op die manier komt TEJO preventief tegemoet aan dringende hulp- vragen zodat de probleemsituatie niet verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden. TEJO biedt jongeren een ‘pedagogische plek’ waar er in alle rust naar hen geluisterd wordt. TEJO draagt hiermee bij tot het oplossen van de lange wachtlijsten die er heersen in de gezondheidszorg voor jongeren. Bovendien wil het TEJO-project bijdragen tot de sociale beweging die een appel doet op de solidariteit en inzet van de hele samenleving om mee de verantwoordelijkheid te dragen voor het persoonlijk welzijn van alle jongeren zodat ze de nodige groeikansen krijgen om mooi volwassen te worden.

Concreet wil onze club TEJO Hasselt de komende jaren onder- steunen met de verdere opstart en ontwikkeling van hun activiteiten te Hasselt. Het TEJO Hasselt huis is gelegen op de Oude Luikerbaan 10 te Hasselt. TEJO Hasselt opende op 21 april 2021 zijn deuren.


Meer dan een halve eeuw inzet voor onze samenleving.

Lions Club Hasselt was de eerste lionsclub in de provincie Limburg. Opgericht in 1957 als 16de lionsclub in België, was zij de basis van de ontwikkeling van het Lionisme in onze regio.

Het initiatief hiertoe werd genomen door wijlen Dr. Victor Nolens, wijlen Frans Theelen en Henri van Soest.

Hiertoe werden zij aangemoedigd en ondersteund door René Gauverit, Gaston Stickelman en Robert Ziegler van Lions Club Bruxelles Centre die onze peterclub zou zijn. De gesprekken verliepen in het frans, doch ze waren het met ons eens dat in onze club Nederlands zou worden gesproken. Dat was in die tijd nog niet zo evident want praktisch alle clubs waren franssprekend.

In korte tijd werden vijftien personen bereid gevonden om zich te engageren voor de Lions doelstelling en werd onze club gecharterd op 6 oktober 1957.

Trouw aan het motto “We Serve” hebben wij van bij de start ons ingezet voor de financiële en materiële ondersteuning van diverse projecten. Hierbij lag de nadruk steeds op nieuwe initiatieven, die genomen werden ter ondersteuning van minderbedeelden in onze samenleving.

Om onze projecten te realiseren organiseren wij jaarlijks onze fundraisingsactiviteiten. Deze zijn in de tijd natuurlijk geëvolueerd. Vandaag zijn de belangrijkste onze traditionele jaarlijkse pensenkermis in het voorjaar en onze wijnverkoop in het najaar. In de organisatie hiervan zijn ook onze ladies in belangrijke mate betrokken en dragen zo ook bij om onze sociale doelstelling te realiseren.