Lions Club Hasselt

Lions-International-transp

Vanaf 20 december 2020 is de wijnshop gesloten. Wij danken iedereen die bij ons bestelde en het goede doel steunde. Binnenkort meer daarover!

Wijnverkoop ten voordele van Kids Hasselt

Lions Club Hasselt heeft een lange traditie in het steunen van goede doelen en werken. Ook in dit bijzondere jaar zetten de meer dan 40 leden zich in voor een project dat hun nauw aan het hart ligt. De integrale opbrengst van de wijnverkoop gaat naar KIDS Hasselt.

KIDS biedt dagopvang, onderwijs, verblijf en mobiele begeleiding aan minderjarigen en volwassenen met doofheid of slechthorendheid, taal- en spraakstoornissen en autismegerelateerde problematieken.

Vooral in dit laatste heeft KIDS expertise ontwikkeld, zodat de instelling erkend is als “pilootschool” door het ministerie van onderwijs, om de aanpak van autisme in het onderwijs te coördineren. Zo begeleidt de instelling rechtstreeks of onrechtstreeks honderden leerlingen die met een Gon-statuut in andere scholen les volgen.

Concreet wil Lions Club Hasselt, samen met de school en de hulp van verschillende partners, een uniek, volledig prikkelarm klaslokaal bouwen dat voldoet aan alle eisen en verwachtingen van de kinderen en leerkrachten.


Meer dan een halve eeuw inzet voor onze samenleving.

Lions Club Hasselt was de eerste lionsclub in de provincie Limburg. Opgericht in 1957 als 16de lionsclub in België, was zij de basis van de ontwikkeling van het Lionisme in onze regio.

Het initiatief hiertoe werd genomen door wijlen Dr. Victor Nolens, wijlen Frans Theelen en Henri van Soest.

Hiertoe werden zij aangemoedigd en ondersteund door René Gauverit, Gaston Stickelman en Robert Ziegler van Lions Club Bruxelles Centre die onze peterclub zou zijn. De gesprekken verliepen in het frans, doch ze waren het met ons eens dat in onze club Nederlands zou worden gesproken. Dat was in die tijd nog niet zo evident want praktisch alle clubs waren franssprekend.

In korte tijd werden vijftien personen bereid gevonden om zich te engageren voor de Lions doelstelling en werd onze club gecharterd op 6 oktober 1957.

Trouw aan het motto “We Serve” hebben wij van bij de start ons ingezet voor de financiële en materiële ondersteuning van diverse projecten. Hierbij lag de nadruk steeds op nieuwe initiatieven, die genomen werden ter ondersteuning van minderbedeelden in onze samenleving.

Om onze projecten te realiseren organiseren wij jaarlijks onze fundraisingsactiviteiten. Deze zijn in de tijd natuurlijk geëvolueerd. Vandaag zijn de belangrijkste onze traditionele jaarlijkse pensenkermis in het voorjaar en onze wijnverkoop in het najaar. In de organisatie hiervan zijn ook onze ladies in belangrijke mate betrokken en dragen zo ook bij om onze sociale doelstelling te realiseren.